Vine storage pepper Arava 2007/8

Vine storage pepper Arava 2007/8